string(5) "1024M"

Capabel Cash Scan: een solide basis om uw liquiditeit te verbeteren

Snel inzicht in uw financiële ruimte om te groeien

Is uw liquiditeitspositie optimaal? Of anders gezegd: heeft u voldoende speelruimte om te groeien? Goed cashmanagement, dat wil zeggen actief sturen op uw cashpositie, is meer dan voldoen aan uw verplichtingen en inzicht hebben in uw liquiditeit. Het is van groot belang om toekomst- én crisisbestendig te blijven. En het kan u zelfs financieel voordeel opleveren.

Om u te helpen uw financiële ruimte te vergroten heeft CFO Capabel een financiële bedrijfsscan ontwikkeld specifiek toegespitst op het werkkapitaal van ondernemers: de Capabel Cash Scan. Deze scan geeft u snel en concreet inzicht in uw financiële verbeterpotentieel. En met welke maatregelen u op de korte en langere termijn uw liquiditeit kunt verbeteren.

Uw cashpositie verbeteren begint met inzicht in uw cash flow

Met de Capabel Cash Scan krijgt u concreet inzicht in uw cash flow. Hoe lopen uw financiële processen en kasstromen? Welke werkwijzen hanteert u? Hoeveel liquide middelen kunt u op de korte en langere termijn vrijmaken of besparen? Op welke manier? Door antwoord te geven op deze en andere vragen levert de bedrijfsscan u praktische handvatten op om uw cashpositie te verbeteren en uw cashmanagement verder te structureren.

De Capabel Cash Scan bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1. Analyse

Als eerste brengen wij uw werkwijzen, processen en kasstromen in kaart. Daartoe houdt een partner van CFO Capabel een gestructureerd interview met meerdere personen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij uw cashmanagementproces. Daarnaast voeren wij een uitgebreid documentenonderzoek uit. Op basis hiervan formuleren wij een zogenaamde ‘oorzaakanalyse’.

Stap 2. Rapportage inclusief bespreking

Naar aanleiding van de analyse ontvangt u een heldere rapportage waarin wij concreet aangeven wat het verbeterpotentieel van uw werkkapitaal is in Euro’s op de korte en de langere termijn. Welke maatregelen u kunt nemen om dit te realiseren. En hoe u de liquiditeitspositie én de toekomstbestendigheid van uw bedrijf kunt verbeteren.

Na het uitvoeren van de Capabel Cash Scan, zijn de logische vervolgstappen:

Stap 3. Plan van aanpak

De geadviseerde maatregelen worden op een overzichtelijke manier uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Hierin verdelen we samen met u de diverse werkzaamheden: welke activiteiten pakt u zelf op en waarbij wenst u onze expertise? Ook bepalen we de planning en doorlooptijd van alle onderdelen.

Stap 4. Uitvoering

Het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd. De parttime CFO  die het onderzoek heeft gedaan kan u al vanaf één dag per week bijstaan in het implementeren van de actiepunten die uit de Capabel Cash Scan naar voren komen. Zo weet u zeker dat uw doelstellingen worden gehaald.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen bij uw strategische en financiële planning? Hebt u vragen over onze parttime-CFO-aanpak? Neem gerust contact op met ons.

Voordelen Capabel Cash Scan

Inzicht

Inzicht

Snel en concreet inzicht in hoe u uw cashpositie kunt verbeteren en waar uw financiële ruimte zit om te groeien.

Prioriteren

Prioriteren

 Prioritering van de verbeteropties op basis van haalbaarheid en doorlooptijd.

Doelen

Doelen

Duidelijke verdeling van verbeterdoelen in kortetermijn- en langeretermijndoelen.

Proces

Proces

Proces

Uw volledige cashmanagementproces inzichtelijk, van nieuwe klant tot en met betaling van uw facturen.

Besparen

Besparen

Kostenbesparing en meer ruimte in uw werkkapitaal door uw processen te standaardiseren en structureren.

Raad én daad

Raad én daad

Maak uw doelstellingen waar met advies en begeleiding van CFO Capabel bij de implementatie.

Ook inzicht in het verbeterpotentieel van uw cashmanagement? Doe de Capabel Cash Scan!

Uw investering bedraagt 750,- excl. BTW. Leidt de Capabel Cash Scan tot werkzaamheden voor een partner van CFO Capabel, dan ontvangt u 50% van uw investering retour!

Wilt u een liquiditeitsscan laten uitvoeren? Ontdekken hoe uw cashpositie ervoor staat en wat nodig is voor een solide cashmanagement? Vraag de Capabel Cash Scan aan of neem contact op voor meer informatie.

Vraag Capabel Cash Scan aan
×